Checklijst

De kwaliteit en duurzaamheid van beton valt of staat met de levering van de juiste betonmortel en een goede verwerking daarvan. Wie kiest voor Noppert Beton B.V., kiest voor hoogwaardige kwaliteit en een stipte levering.

Checklijst
01 sterktewaarde
02 milieuklasse
03 consistentiegebied
04 cementsoort en -klasse (hoogovencement, portland- of portlandvliegascement)
05 aard van de constructie (gewapend, ongewapend, voorgespannen beton)
06 betonsoort (licht, normaal of zwaar beton)
07 toeslagmateriaal
08 soort hulpstof (plastificeerder, vertrager, versneller, en dergelijke)
09 grootste korrelafmeting (maximale diameter van 64, 32, 16 of 8 millimeter)
10 bijzondere eigenschappen
11 eventuele toepassing betongranulaat
12 stortwijze (pomp, kraan, glijgoot, stortkoker, kubel)
13 stortsnelheid


Noppert Beton
Damsingel 15
9262NB Sumar
Telefoon: 0511-480100
Fax: 0511-480101
Postbus 34 9250AA Burgum
KvK: 01046523