Noppert Beton Bestekservice
Industrieterrein Zuid, Damsingel 15, 9262 NB Sumar
Telefoon: 0511-480100, Fax: 0511-480101
Postbus 34 9250 AA Burgum, KvK: 01046523
info@noppertbeton.nl


Rapport Veiligheidsaudit BFBN opgesteld door Aboma Keboma.

Op verzoek van de heer P. Hoekstra (bedrijfsleider van Noppert Beton) is op 7 april 2010 door Aboma Keboma een vervolgbezoek gebracht aan Noppert Beton, naar aanleiding van de BFBN-audit van eind 2007. De insteek van het bezoek is een up-date van de audit van 2007 en naar aanleiding hiervan de stand VGWM (Veiligheid – Gezondheid – Welzijn – Milieu) te bepalen op dit moment.

Aboma+Keboma is een zakelijke dienstverlener met bijna 100 medewerkers. Zij zijn toonaangevend in keuringen, inspecties en taxaties van materieel en in begeleiding van arbobeleid in bouwbedrijven. Aboma+Keboma is tevens actief op het gebied van certificering van kwaliteits- en veiligheidssystemen

Geconcludeerd kan worden dat, op basis van de aanwezige documenten en de rondgang, de VGWM op een hoger niveau staat dan twee jaar geleden. Er is veel werk besteed aan de procedurele kant om zaken vast te leggen en medewerkers te scholen en te instrueren. Ook een eigen controlemechanisme (observatierondes) is opgezet. Noppert Beton wordt tevens bijgestaan door een externe Hogere Veiligheidskundige (HVK’er).

Tijdens het bezoek beoordeelde  onderwerpen:
1. Arbobeleid, RI&E, PvA;
2. Opleidingen, Instructies;
3. Communicatie, Overleg;
4. Deskundigheid;
5. Bedrijfshulpverlening;
6. Terrein, gebouwen,opstallen;
7. Werkplaatsen;
8. Productieruimte;
9. Risicovolle werkzaamheden;
10. Machineveiligheid;
11. Voertuigen;
12. Hijswerktuigen, Hijsmiddelen;
13. Gevaarlijke stoffen;
14. Kwartsstof;
15. Fysieke belasting;
16. Lawaai;
17. Persoonlijke beschermingsmiddelen;
18. Orde en netheid.

Op alle punten werd een Goed tot Uitmuntend gescoord.

Noppert Beton voldoet hiermede aan de wettelijke normen en is een voorloper in deze branche, aldus Aboma Keboma.


meer weten over dit onderwerp?

print deze pagina

 
Noppert maakt meer van beton
noptop dubokeur bfbn duurzaam kiwa product komo
Noppert Beton Bestekservice
 
eigen & wijze communicatie