Home  /  Nieuws  /  MOGELIJKE PRIJSVERHOGING TEN GEVOLGE VAN DE LAGE WATERSTAND

MOGELIJKE PRIJSVERHOGING TEN GEVOLGE VAN DE LAGE WATERSTAND

Door het 2e jaar met grote droogte in Europa is de waterstand in de rivieren naar een bedenkelijk laag peil gezakt. Noppert Beton is grotendeels afhankelijk van aanvoer over het water voor wat betreft de grondstoffen; zand, grind en cement. Deze milieuvriendelijke en economische manier van transport heeft er mede voor gezorgd dat wij een uitstekend product kunnen leveren tegen een concurrerende prijs.

Door de verwachte lage waterstand kunnen de schepen alleen met een kleinere diepgang varen. Dit houdt in dat de belading per schip lager is en meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid grondstoffen te vervoeren. Er worden dus minder grondstoffen vervoerd terwijl de kosten per vracht gelijk blijven.

Vorig jaar deed de situatie zich voor dat door het beperkt aantal schepen dit grote consequenties had voor de beschikbaarheid van de grondstoffen. U kunt erop rekenen dat wij ons uiterste best doen om stagnatie ten gevolge van schaarste te voorkomen en de afgesproken levertijden, zoals u van ons gewend bent, na te komen.

De laagwatertoeslag varieert met de waterstand in de rivieren. Tot nu toe heeft Noppert Beton deze kosten voor haar rekening genomen. Het ziet er echter naar uit dat het einde van deze situatie nog lang niet in zicht is.

Het kan daarom zijn dat wij genoodzaakt zijn deze kosten (deels) aan onze klanten door te berekenen. We willen dit doen door middel van een aparte vermelde laagwatertoeslag. Deze toeslag wordt gebaseerd op het gewicht van de producten en de daadwerkelijke waterstand op dat moment. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer de laagwatertoeslag zal worden doorberekend.

Daarnaast zal deze laagwatertoeslag op de nieuw uit te brengen offertes worden vermeld.

Omgerekend kan de laagwatertoeslag een prijsverhoging betekenen van 3% tot 8%. De laagwatertoeslag zal wekelijks op de website worden gecommuniceerd. 

Zodra het waterpeil in de grote rivieren het normale niveau heeft bereikt zal de toeslag komen te vervallen. 

Wij verzoeken u met het bovenstaande rekening te houden. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon.


Noppert Beton
Vestiging Burgum
Damsingel 15
9262 NB  Sumar
0511 - 48 01 00
info@noppertbeton.nl
Vestiging Groningen
Jeverweg 8
9723 JE  Groningen
050 - 575 72 22 050 - 575 72 22
info@noppertbeton.nl