PRIJSVERHOGING TEN GEVOLGE VAN DE LAGE WATERSTAND

Door het 2e jaar met grote droogte in Europa is de waterstand in de rivieren naar een bedenkelijk laag peil gezakt. Noppert Beton is grotendeels afhankelijk van aanvoer over het water voor wat betreft de grondstoffen; zand, grind en cement. Deze milieuvriendelijke en economische manier van transport heeft er mede voor gezorgd dat wij een uitstekend product kunnen leveren tegen een concurrerende prijs.

Door de verwachte lage waterstand kunnen de schepen alleen met een kleinere diepgang varen. Dit houdt in dat de belading per schip lager is en meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid grondstoffen te vervoeren. Er worden dus minder grondstoffen vervoerd terwijl de kosten per vracht gelijk blijven.

Vorig jaar deed de situatie zich voor dat door het beperkt aantal schepen dit grote consequenties had voor de beschikbaarheid van de grondstoffen. U kunt erop rekenen dat wij ons uiterste best doen om stagnatie ten gevolge van schaarste te voorkomen en de afgesproken levertijden, zoals u van ons gewend bent, na te komen.

De laagwatertoeslag varieert met de waterstand in de rivieren. Tot nu toe heeft Noppert Beton deze kosten voor haar rekening genomen. Het ziet er echter naar uit dat het einde van deze situatie nog lang niet in zicht is.

De laagwatersituatie in de Nederlandse rivieren is helaas in de afgelopen weken verslechterd, zoals u ongetwijfeld in de media hebt vernomen. In combinatie met de weersverwachtingen voor de komende weken waarbij een gebrek aan regen in het stroomgebied van met name de Rijn wordt voorspeld, is een verdere verslechtering te verwachten. Gezien deze situatie zijn wij genoodzaakt om m.i.v. 1 oktober de laagwatertoeslag door te berekenen. 

UPDATE: door de stijging van het waterpeil wordt in week 40 en 41 nog geen laagwatertoeslag in rekening gebracht!

UPDATE 28-10-2019 

I.v.m. de weersverwachtingen voor de komende weken waarbij een gebrek aan regen in het stroomgebied van met name de Rijn wordt voorspeld is een verslechtering in de laagwatersituatie te verwachten. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat de laagwatertoeslag vanaf week 45 mogelijk zal worden doorberekend.

We willen dit doen door middel van een aparte vermelde laagwatertoeslag. Deze toeslag wordt gebaseerd op het gewicht van de producten en de daadwerkelijke waterstand op dat moment. 

Daarnaast zal deze laagwatertoeslag op de nieuw uit te brengen offertes worden vermeld.

De laagwatertoeslag zal wekelijks op de website worden gecommuniceerd. 

Zodra het waterpeil in de grote rivieren het normale niveau heeft bereikt zal de toeslag komen te vervallen. 

Wij verzoeken u met het bovenstaande rekening te houden. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon.


                                                                                                                        Peil Ruhrort Inconstant

Datum Peil in meters
21-7-19 3,15
28-7-19 2,65
4-8-19 3,20
11-8-19 3,27
18-8-19 3,16
26-8-19 3,02
9-9-19 2,74
10-9-19 2,70
13-9-19 2,95
18-9-19 2,64
25-9-19 2,29
27-9-19 2,47
4-10-19 2,58
9-10-19 3,00
16-10-19 3,55
23-10-19 4,22
28-10-19 3,43


Onderstaand de waterstanden vanaf 17 januari en de voorspelling tot 27 januari aanstaande. 

PRIJSVERHOGING TEN GEVOLGE VAN DE LAGE WATERSTAND | Noppert Beton

Onderstaand treft u een overzicht aan van diverse waterstanden met de daarbij verwachte laagwatertoeslag. Dit is een indicatief overzicht. 

Waterstand bij Ruhrort Verwachte laagwatertoeslag per ton
260-241 cm € 2,30
240-221 cm € 2,50
220-201 cm € 3,00
200-181 cm € 4,00
180-161 cm € 6,00
 
Button