Home  /  Nieuws  /  Prijsverhoging ten gevolge van de lage waterstand

Prijsverhoging ten gevolge van de lage waterstand

Door de grote droogte in Europa is de waterstand in de rivieren naar een extreem laag peil gezakt. Noppert Beton is afhankelijk van aanvoer over het water voor wat betreft de grondstoffen; zand, grind en cement. Deze milieuvriendelijke en economische manier van transport heeft er mede voor gezorgd dat wij een uitstekend product kunnen leveren tegen een concurrerende prijs.

 Door de huidige zeer lage waterstand kunnen de schepen alleen met een kleine diepgang varen. Dit houdt in dat de belading per schip lager is en meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid grondstoffen te vervoeren. Er worden dus minder grondstoffen vervoerd terwijl de kosten per vracht gelijk blijven.

Het komt regelmatig voor dat er 50% minder kan worden geladen. Dit geeft een verdubbeling van de vrachtkosten.

Omdat het aantal schepen beperkt is heeft dit grote consequenties voor de beschikbaarheid van de grondstoffen. U kunt erop rekenen dat wij ons uiterste best doen om stagnatie ten gevolge van schaarste te voorkomen en de afgesproken levertijden, zoals u van ons gewend bent, na te komen.

De laagwatertoeslag varieert met de waterstand in de rivieren. Tot nu toe heeft Noppert Beton deze kosten voor haar rekening genomen. Het ziet er echter naar uit dat het einde van deze situatie nog lang niet in zicht is.

Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten met ingang van heden aan onze klanten door te berekenen. We willen dit doen door middel van een aparte vermelde laagwatertoeslag. Deze toeslag wordt gebaseerd op het gewicht van de producten en de daadwerkelijke waterstand op dat moment.

Daarnaast zal deze laagwatertoeslag op de nieuw uit te brengen offertes worden vermeld.

Omgerekend kan de laagwatertoeslag een prijsverhoging betekenen van 3% tot 8%. De laagwatertoeslag zal wekelijks op de website worden gecommuniceerd. 

Zodra het waterpeil in de grote rivieren het normale niveau heeft bereikt zal de toeslag komen te vervallen. 

Wij verzoeken u met het bovenstaande rekening te houden. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon.


peil Ruhrort Inconstant

weeknr.    datum

    peil in meters

 toeslag

 te berekenen laagwater toeslag 

34             23-aug

1,86

 €             5,01

 €        4,00 

39             28-sep

2,12

 €             2,90

 €        2,32

40               2-okt

1,90

 €             5,01 

 €       4,00 

  40               5-okt           1,82            €             6,32     €        5,05

  41               12-okt           1,90            €             5,01     €        4,00


Voorbeeld; de laagwatertoeslag op zand en grind is per 2-10-2018; € 5,01 per ton.

Het aandeel zand en grind is ± 80% per m³ beton.

De laagwatertoeslag op gereed product wordt dan € 5,01 x 0.8 = € 4,00 per ton.

Lees ook onderstaande artikelen voor het laatste nieuws:
 

 

                                                   


Noppert Beton
Vestiging Burgum
Postbus 34
9250 AA  Burgum
0511 - 48 01 00
info@noppertbeton.nl
Vestiging Groningen
Jeverweg 8
9723 JE  Groningen
050 - 575 72 22 050 - 575 72 22
info@noppertbeton.nl