Betonstraatstenen van Noppert Beton zijn een duurzaam bouwen (DUBO) keuze

De betonstraatstenen van Noppert Beton voldoen in de toepassing van: "Wegverharding voor een weg in een woongebied, een lichte belaste weg, en een gemiddeld belaste weg" aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie gestelde eisen voor het voeren van het DUBOkeur merk. Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat betonstraatstenen tot de milieutechnische top behoren en daarom een duurzame (DUBO)keuze zijn. 


26-7-2018


Betonstraatstenen van Noppert Beton zijn een duurzaam bouwen (DUBO) keuze | Noppert Beton
Betonstraatstenen van Noppert Beton zijn een duurzaam bouwen (DUBO) keuze | Noppert Beton
 
Button