Corona maatregelen bij Noppert Beton


De Coronacrisis heeft zo langzamerhand geheel Nederland in zijn greep. Noppert Beton ontkomt helaas niet aan de gevolgen. Naast het opvolgen van de adviezen van het R.I.V.M. hebben we een groot aantal interne maatregelen genomen om de bedrijfsvoering zo veel en zo lang mogelijk door te laten gaan. 

Bijvoorbeeld:

-Thuiswerken;

-Geen onnodig bezoek aan de fabriek;

-Fysieke scheiding tussen chauffeurs en expeditie;

-Fysieke scheiding tussen de ochtend- en avondploeg.

Hierdoor werken wij eraan om de gemaakte (levering)afspraken zo lang mogelijk en zo goed mogelijk na te blijven komen. Echter er bereiken ons nu al berichten dat bij een aantal van onze toeleveranciers de aanlevering stagneert. Dit als gevolg van het sluiten van de grenzen of een tekort aan personeel door ziekte of quarantaine. Een hoog ziekteverzuim of absentie van onze medewerkers kan Noppert Beton ook treffen.

Vanaf heden komt daarom onderstaande tekst op onze aanbiedingen of opdrachten te staan:

"Zelfs als we hier niet van uitgaan, kan de verspreiding van het Coronavirus leiden tot vertragingen in de productie en levering die we niet kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, hoog ziekte verzuim of zelfs quarantainegevallen in ons bedrijf of bij onze toeleveranciers. Wij vragen uw begrip voor het feit dat in deze gevallen onze uitvoerings- en leveringsplicht wordt opgeschort.”

U mag van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen om dit te voorkomen maar in deze onzekere tijden willen wij u vooraf waarschuwen voor de eventuele gevolgen.

Onze vestiging in Groningen is met ingang van 24 maart van 8:00 uur tot 16:00 uur geopend. De openingstijden van onze vestiging in Sumar blijven vooralsnog ongewijzigd.  

Wij vertrouwen er op u eerst voldoende te hebben ingelicht.

Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot uw contactpersoon binnen Noppert Beton of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Noppert Beton B.V.

R. Vellema 

Bedrijfsleider

 
Button