Dieseltoeslag bestrating

Het kan u niet zijn ontgaan dat de (sterk) stijgende kosten en wisselende beschikbaarheid van energie, grondstoffen en transport grote invloed hebben op ons dagelijks leven. Ook voor Noppert Beton blijven de gevolgen hiervan niet uit. 

Ondanks een grote mate van flexibiliteit binnen onze organisatie heeft dit veel invloed op de bedrijfsvoering en de continuïteit. Door het beperken van kosten en het doen van goede investeringen zijn wij goed gesteld voor de komende periode. 

De afgelopen jaren stegen de prijzen van hout, energie en staal. Op dit moment is de stijging afgevlakt en in een aantal gevallen zijn de prijzen zelfs gedaald. 

Ondanks dat de toekomst lastig is te voorspellen lijkt het grootste knelpunt de post "energie". 

Daarom willen wij indien nodig een dieseltoeslag kunnen toepassen. Bij een sterke stijging van de dieselprijzen zal Noppert Beton de eerste 5% voor haar rekening nemen. 

Vooraf zullen wij u informeren wanneer deze toeslag gaat gelden (zie hiervoor onderstaande tabel) zodat u uw bedrijfsvoering hier op aan kunt passen. 

Dieseltoeslag

Omdat voor de aanvoer van grondstoffen door onze leveranciers een energie-/dieseltoeslag wordt berekend geldt tevens een toeslag voor de producten die worden afgehaald.

Omdat deze prijs varieert wordt op elke vrijdag aan de hand van de hiervoor genoemde index de toeslag voor de komende week vastgesteld.

Zie hiervoor: https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs

 

Franco leveringen
Af fabriek leveringen
DieseltoeslagToeslag per ton
DieseltoeslagToeslag per ton
€ 1,71€ 1,75€ 0,05
€ 1,71€ 1,75--
€ 1,76€ 1,80€ 0,10
€ 1,76€ 1,80--
€ 1,81€ 1,85€ 0,20
€ 1,81€ 1,85€ 0,05
€ 1,86€ 1,90€ 0,30
€ 1,86€ 1,90€ 0,10
€ 1,91€ 1,95€ 0,45
€ 1,91€1 ,95€ 0,15
€ 1,96€ 2,00€ 0,55
€ 1,96€ 2,00€ 0,20
€ 2,01€ 2,05€ 0,70
€ 2,01€ 2,05€ 0,30
€ 2,06€ 2,10€ 0,85
€ 2,06€ 2,10€ 0,40
€ 2,11€ 2,15€ 1,00
€ 2,11€ 2,15€ 0,50
€ 2,16€ 2,20€ 1,20
€ 2,16€ 2,20€ 0,55
€ 2,21€ 2,25€ 1,45
€ 2,21€ 2,25€ 0,65
€ 2,26€ 2,30€ 1,60
€ 2,26€ 2,30€ 0,75
€ 2,31€ 2,35€ 1,75
€ 2,31€ 2,35€ 0,85
€ 2,36€ 2,40€ 1,90
€ 2,36€ 2,40€ 0,95
€ 2,41€ 2,45€ 2,00
€ 2,41€ 2,45€ 1,00
 
Button