Doorberekenen laagwatertoeslag


Voor de productie van onze betonproducten zijn wij, voor een deel, aangewezen op grondstoffen die uit de grote rivieren worden gewonnen.De verwachting is dat in het stroomgebied van deze rivieren de komende periode een gebrek aan regen komt, met als gevolg een te lage waterstand. Door deze verwachting zullen wij naar alle waarschijnlijkheid geconfronteerd worden met toeslagen die door onze toeleveranciers aan ons zullen worden doorberekend. Bij een langdurende lage waterstand is het voor ons bedrijfseconomisch niet verantwoord deze kosten alleen te dragen. Noppert Beton zal dan helaas genoodzaakt zijn deze toeslag deels door te berekenen.

Wij willen u graag vooraf informeren zodat u uw bedrijfsvoering hier op aan kunt passen.

Zodra het waterpeil in de grote rivieren het normale niveau heeft bereikt zal de toeslag komen te vervallen. 

Beschikbaarheid

Als gevolg van de lage waterstand kunnen de schepen, per keer, minder grondstoffen meenemen dan normaal. In de huidige situatie is het aantal beschikbare binnenvaartschepen al beperkt. Bij een lage waterstand zijn er meer schepen nodig voor aanvoer van dezelfde hoeveelheid grondstoffen. Een langdurende lage waterstand in de rivieren kan dus gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van grondstoffen en hierdoor ook op afgesproken levertijden. 

Wij verzoeken u met het bovenstaande rekening te houden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Onderstaand de huidige waterstand en de voorspelde waterstand:

Doorberekenen laagwatertoeslag | Noppert Beton
Onderstaand treft u een overzicht aan van diverse waterstanden met de daarbij verwachte laagwatertoeslag. 

De peildag voor het toepassen van de laagwatertoeslag is het waterpeil op de vrijdag van elke week. 

Waterstand bij Ruhrort Verwachte laagwatertoeslag per m3 Verwachte laagwatertoeslag per ton
260-241 cm € 1,10 € 0,45
240-221 cm € 1,55 € 0,65
220-201 cm € 2,00 € 0,85
200-181 cm € 3,40 € 1,45
180-161 cm€ 4,20€ 1,75
160-141 cm € 5,25 € 2,25
 
Button