Home  /  Nieuws  /  Doorberekenen laagwatertoeslag

Doorberekenen laagwatertoeslag

I.v.m. de weersverwachtingen voor de komende weken waarbij een gebrek aan regen in het stroomgebied van met name de Rijn wordt voorspeld is een verslechtering in de laagwatersituatie te verwachten. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat de laagwatertoeslag binnenkort zal worden doorberekend.

We willen dit doen door middel van een apart vermelde laagwatertoeslag. Deze toeslag wordt gebaseerd op het gewicht van de producten en de daadwerkelijke waterstand op dat moment. 

Daarnaast zal deze laagwatertoeslag op de nieuw uit te brengen offertes worden vermeld.

De laagwatertoeslag zal wekelijks op de website worden gecommuniceerd. 

Zodra het waterpeil in de grote rivieren het normale niveau heeft bereikt zal de toeslag komen te vervallen. 

Wij verzoeken u met het bovenstaande rekening te houden. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon.


Onderstaand de huidige waterstand en de voorspelde waterstand:

Doorberekenen laagwatertoeslag | Noppert BetonOnderstaand treft u een overzicht aan van diverse waterstanden met de daarbij verwachte laagwatertoeslag. 

De peildag voor het toepassen van de laagwatertoeslag is het waterpeil op de maandag van elke week. 

Waterstand bij Ruhrort Verwachte laagwatertoeslag per m3 Verwachte laagwatertoeslag per ton
260-241 cm € 1,00 € 0,40
240-221 cm € 1,50 € 0,65
220-201 cm € 2,00 € 0,85
200-181 cm n.o.t.g. n.o.t.g.
180-161 cm n.o.t.g. n.o.t.g.
Noppert Beton
Vestiging Burgum
Damsingel 15
9262 NB  Sumar
0511 - 48 01 00
info@noppertbeton.nl
Vestiging Groningen
Jeverweg 8
9723 JE  Groningen
050 - 575 72 22 050 - 575 72 22
info@noppertbeton.nl
 
Button