Doorberekenen laagwatertoeslag


Voor de productie van onze betonproducten zijn wij, voor een deel, aangewezen op grondstoffen die uit de grote rivieren worden gewonnen.

Als gevolg van de veranderingen in ons klimaat kunnen de waterstanden in de grote rivieren extreem zijn. 

Bij deze extreem hoge en lage waterstanden is de aanvoer van grondstoffen vaak een probleem. Bij een lage waterstand kunnen de schepen niet voldoende worden beladen. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid en er kan minder grondstof per schip worden vervoerd waardoor de kosten per ton hoger worden.

Deze kosten worden door de leveranciers aan ons doorberekend. 

Bij een langdurende lage waterstand is het voor ons bedrijfseconomisch niet verantwoord deze kosten alleen te dragen. Noppert Beton zal dan helaas genoodzaakt zijn deze laagwatertoeslag deels door te berekenen. 

Vooraf zullen wij u informeren wanneer deze toeslag gaat gelden, zodat u uw bedrijfsvoering hier op aan kunt passen. 

Zodra het waterpeil in de grote rivieren het normale niveau heeft bereikt zal de toeslag komen te vervallen. 

Beschikbaarheid

Als gevolg van de lage waterstand kunnen de schepen per keer minder grondstoffen meenemen dan normaal. In de huidige situatie is het aantal beschikbare binnenvaartschepen al beperkt. Bij een lage waterstand zijn er meer schepen nodig voor aanvoer van dezelfde hoeveelheid grondstoffen. Een langdurende lage waterstand in de rivieren kan dus gevolgen hebben voor de beschikbaarhied van grondstoffen en hierdoor ook op afgesproken levertijden.

Bij een extreem hoge waterstand kan het voorkomen dat er geen zand of grind kan worden gewonnen. 

Wij verzoeken u met het bovenstaande rekening te houden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Onderstaand de huidige en voorspelde waterstand:  

Doorberekenen laagwatertoeslag | Noppert Beton
Onderstaand treft u een overzicht aan van diverse waterstanden met de daarbij verwachte laagwatertoeslag. 

De peildag voor het toepassen van de laagwatertoeslag is het waterpeil op de vrijdag van elke week. 

Waterstand bij Ruhrort Verwachte laagwatertoeslag per m3 Verwachte laagwatertoeslag per ton
260-241 cm € 1,10 € 0,45
240-221 cm € 1,55 € 0,65
220-201 cm € 2,00 € 0,85
200-181 cm € 3,40 € 1,45
180-161 cm€ 4,20€ 1,75
160-141 cm € 5,25 € 2,25