Noppert Beton verwerkt granulaat in zijn producten

Nieuw bij Noppert Beton: CoDraat

Materiaal waarin 15% granulaat is verwerkt!

De laatste jaren zien we een groeiend streven naar een duurzame en circulaire economie, waarin geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. In de infrastructuur leidt dat tot de wens betonpuin te hergebruiken. En dan met name hoogwaardig te hergebruiken als betongranulaat, zodanig dat er minder (of geen) natuurlijk toeslagmateriaal wordt gebruikt. Noppert Beton erkent het belang hiervan en maakt sinds kort diverse soorten tegels, stenen en banden waarin 15% granulaat in verwerkt is. U kunt deze artikelen herkennen aan de toevoeging CoDraat, waarin Co staat voor koolstofdioxide en Draat refereert aan het kwadraatteken.

Het granulaat wat bij Noppert Beton gebruikt wordt is afkomstig uit onze eigen productie. Alle afgekeurde producten worden verzameld en daarna gebroken waarna een hoogwaardig betongranulaat ontstaat. Op deze manier wordt de kringloop gesloten en blijft het granulaat op hetzelfde niveau in de kringloop.

Hiermee bewijst Noppert Beton dat betonbestrating zeer geschikt is om C2C te worden toegepast. Ook is Noppert Beton aangesloten bij Bouwcirculair welke streeft naar duurzame materialen in bouwprojecten, door het reduceren van CO2 en het gebruik van circulaire grondstoffen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team van Noppert Beton, zij vertellen u er graag alles over!


23-11-2020


 
Button