Persbericht 16 april: Bufferblocks gaan strijd aan met wateroverlast en bodemdaling in Capelle

In Capelle aan den IJssel gaan vanaf volgende week de eerste Bufferblocks de grond in. Het concept speelt in op het veranderende klimaat met meer hevige regenval en langere perioden van droogte. De gemeente ziet in het product ook een belangrijk wapen tegen bodemdaling en heeft met Bufferblocks een wereldwijde primeur.

“Wij zijn een gemeente met een slappe bodem”, en daarmee doelt projectleider Dirk van den Heuvel op de veengrond in Capelle. “Daarom zochten we een licht ophogingsmateriaal met een waterbergend vermogen”. Dit in het kader van de grootschalige aanpak van de Arica in Capelle, waar naast de ophoging van de straat ook de waterhuishouding wordt aangepakt.

Hierbij viel de keuze op Bufferblocks, die net als infiltratiekratten in de ondergrond water bufferen, 266 tot 532 liter per vierkante meter om precies te zijn. Volgens Dorian Hill, medeoprichter van Bufferblock BV, gaat een verdere vergelijking niet op: “Naast het grote waterbergend vermogen, zijn de blokken bestand tegen de zwaarste verkeersklasse. Bufferblocks plaats je dus ook onder een drukke rijbaan, waardoor je de stoep kan gebruiken voor huisaansluitingen. Het concept is bovendien volledig modulair waardoor je erg flexibel bent in je ontwerp. Dat maakte de samenwerking met bijvoorbeeld netbeheerders heel prettig.”

Ideaal voor hoge grondwaterstanden

Een ander groot voordeel is dat Bufferblocks vlak onder de straat geplaatst kunnen worden. Dit maakt de constructie bijzonder geschikt voor plekken met hoge grondwaterstanden, precies wat Van den Heuvel over de streep trok. “Langs de Hollandse IJssel staat het grondwater hoog, dus we hadden geen zin om diep te graven. Ook raak je hiermee je bufferende werking kwijt”, zo legt hij uit. Het is mogelijk om doorlatende verharding te gebruiken, maar met oog op onderhoud is besloten om reguliere kolken toe te passen.

Inspiratie op proeftuin de WaterStraat

Vanuit een Europees programma, STAR2Cs (gericht op klimaatbestendigheid), kreeg de gemeente budget om een aantal klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Inspiratie deed de projectleider op samen met zijn collega’s bij de WaterStraat, een proeftuin in Delft waar verschillende klimaatadaptieve concepten getest en doorontwikkeld worden. Bufferblocks leveren een win-winsituatie op voor de wijk in Capelle, waar door hoge grondwaterstand andere concepten afvielen. “Met het oog op toenemende piekbuien en langere perioden van droogte wil je water kunnen vasthouden en niet direct afvoeren. Ook is het mooi meegenomen dat je verdroging van veen en dus bodemdaling tegengaat.”

Duurzaam en eenvoudig in onderhoud

Naast dat beton veel duurzamer is dan plastic in de grond, gaat het materiaal ook veel langer mee “Beton is zeer robuust materiaal en heeft een levensduur van minimaal 50 jaar, dat houdt in dat je straat maar eens in de vijftig jaar open hoeft”, zo legt Dorian Hill uit. “Ook kun je eenvoudig met robots die voor riolering worden gebruikt inspecties doen, waarna je eventueel vervuilde delen kan schoonspuiten.”

Het vraagt wel lef om de eerste te zijn, vindt verantwoordelijk wethouder Marc Wilson. “Het is mooi om een wereldprimeur te hebben en trendsetter te zijn. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam willen allemaal komen kijken naar wat we hier aan het doen zijn.”

 

Noot voor redactie: werkzaamheden gaan 20 april van start. Voor inhoudelijke vragen neem contact op met Dorian Hill (0624507770 of d.hill@bufferblock.nl) en voor vragen over het project aan de gemeente Capelle aan den IJssel neem contact op met woordvoerder Ronald Brouwers  (0613282078 of  r.brouwers@capelleaandenijssel.nl)


20-4-2020