Prijsverhoging bestrating

Door de gebeurtenissen van de afgelopen periode stijgen de energie- en brandstofkosten tot ongekende hoogte. Deze kostenstijgingen worden door onze leveranciers van o.a. cement, transport en hout  bij ons in rekening gebracht. De gevolgen hiervan zijn dermate groot dat wij deze niet alleen kunnen dragen.

Deze ontwikkeling was voor ons niet te voorzien tijdens de prijsafspraken die wij recent met u hebben gemaakt.

Concreet houdt dit in dat wij genoodzaakt zijn om de volgende stappen te nemen;

-          Bestratingsartikelen

Met name de enorme prijsstijging van cement heeft als gevolg dat de prijzen van de bestratingsproducten gemiddeld met 5% stijgen. Dit heeft gevolgen voor prijzen die vermeld staan op lopende offertes en reeds afgesloten opdrachten!

Hoe deze verhoging wordt doorgevoerd willen we binnenkort aan u kenbaar maken.

Deze verhoging gaat in per 1 mei aanstaande.

 -          Houten pallets

Door de sterk gestegen houtprijzen is de huidige statiegeldregeling niet meer te handhaven.

De prijs wordt € 29,50 voor de levering. Indien de pallets onbeschadigd retour komen wordt € 25,00 gecrediteerd.

Deze verhoging gaat met ingang van 4 april aanstaande in.

 -          Dieseltoeslag

Sinds begin dit jaar zijn de prijzen van diesel gestegen van € 1,4410 naar € 1,9072 per 25-3-2022 (zie https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs ).

Tot op heden heeft Noppert Beton deze stijging voor haar rekening genomen. De verwachting is dat de situatie met hoge energieprijzen een langere periode aanhoudt. Daarom zullen wij deze kosten, deels, gaan doorberekenen door middel van een tijdelijke dieseltoeslag conform onderstaande tabel.

Omdat voor de aanvoer van grondstoffen door onze leveranciers een energie-/dieseltoeslag wordt berekend geldt tevens een toeslag voor de producten die worden afgehaald.

Omdat deze prijs varieert, wordt op elke vrijdag aan de hand van de hiervoor genoemde index de toeslag voor de komende week vastgesteld.

De dieseltoeslag gaat met ingang van 4 april aanstaande in.

 

 Wij begrijpen dat het eenzijdig afkondigen van deze prijsverhoging problemen kan geven in het doorbereken naar uw opdrachtevers. Zoals hierboven genoemd is er voor ons geen andere optie dan deze kosten door te berekenen. Deze kosten vallen onder de noemer onvoorziene omstandigheden. Onze verkoopvoorwaarden bieden deze mogelijkheid. Tevens biedt de UAV (paragraaf 47 lid 1 en/of paragraaf 44 lid 1 sub b) deze mogelijkheid.

Wij vertrouwen op uw begrip. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager of de binnendienst.


 
Button