Prijsverhoging betonmortel

Door de gebeurtenissen van de afgelopen periode stijgen de energie- en brandstofkosten tot ongekende hoogte. Deze kostenstijgingen worden door onze leveranciers van o.a. cement en transport bij ons in rekening gebracht. De gevolgen hiervan zijn dermate groot dat wij deze niet alleen kunnen dragen.

Deze ontwikkeling was voor ons niet te voorzien tijdens de prijsafspraken die wij recent met u hebben gemaakt.

Concreet houdt dit in dat wij genoodzaakt zijn om de volgende stappen te nemen;

Betonmortel

Door de extreme stijging van de cementprijs, tot € 22,00 per ton, hebben we geen andere mogelijkheid om de prijs te verhogen met € 6,00 per m³.

Deze verhoging gaat in per 1 mei aanstaande en geldt ook voor lopende opdrachten!

Dieseltoeslag

Sinds begin dit jaar zijn de prijzen van diesel gestegen van € 1,4410 naar € 1,9072

per 25-3-2022 (zie https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs ).

Tot op heden heeft Noppert Beton deze stijging voor haar rekening genomen. De verwachting is dat de situatie met hoge energieprijzen een langere periode aanhoudt. Daarom zullen wij deze kosten, deels, gaan doorberekenen door middel van een tijdelijke toeslag.

Voor elke € 0,01 verhoging of verlaging per liter (afgerond naar beneden) verrekenen wij € 0,10 per m3 geleverd materiaal. Als basis kiezen wij voor de advies dieselprijs van 31 januari 2022 (zie hiervoor de tabel).

De dieseltoeslag is opgebouwd uit de volgende onderdelen; brandstoftoeslag, aanvoer zand en grind, gestegen energiekosten centrale en brandstofkosten betonmixers.

Omdat de prijs varieert wordt op elke vrijdag aan de hand van de hiervoor genoemde index de toeslag voor de komende week vastgesteld.

De dieseltoeslag gaat in de week van 4 april aanstaande in.

 

Naast deze prijsstijgingen speelt de schaarste, en daardoor prijsstijgingen van staalvezels, wapening, oliën en grondstoffen voor hulpstoffen een rol.

Wij begrijpen dat het eenzijdig afkondigen van deze prijsverhoging problemen kan geven in het doorbereken naar uw opdrachtevers. Zoals hierboven genoemd is er voor ons geen andere optie dan deze kosten door te berekenen. Deze kosten vallen onder de noemer onvoorziene omstandigheden. Onze verkoopvoorwaarden bieden deze mogelijkheid. Tevens biedt de UAV (paragraaf 47 lid 1 en/of paragraaf 44 lid 1 sub b) deze mogelijkheid.

Wij vertrouwen op uw begrip. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager of de binnendienst.


 
Button