Siep Eppenga met vervroegd pensioen

Afgelopen week  was het, na meer dan 46 jaar bij Noppert Beton te hebben gewerkt, de laatste werkweek van Siep Eppenga. Eind december is het dan officieel, maar hij had nog wat vrije dagen tegoed en kon daarom  eerder stoppen. Vorige week vrijdag werd hij, na een informele afscheidsreceptie door zijn collega’s uitgezwaaid. Siep gaat zich straks echt niet vervelen. “Genoeg te doen”, vertelde hij. Hier en daar wat klussen bij zijn dochters en thuis is er vaak ook nog wel het één en ander te doen. Siep zijn grote hobby is muziek uit de jaren 60 en 70. Niet alleen het beluisteren hiervan, maar ook als gitarist is hij nu weer actief. Want de muziekband, waar hij jarenlang als gitarist in speelde en voor een aantal jaren niet meer operationeel was, is onlangs weer opgestart. “Ik gjin der wer foar en ha der wol wer sin oan“, zijn de woorden van Siep.

De directie, MT en collega’s wensen Siep, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nog veel fijne jaren toe.


18-11-2019