Toelichting werking en gevolgen CO2-emissiehandel (ETS)

ETS is de afkorting van Emissions Trading System, het Europese systeem voor de handel in emissierechten voor broeikasgassen. Het in 2005 ingevoerde systeem is het eerste internationale systeem voor emissiehandel en wereldwijd nog steeds de grootste. Het systeem is werkzaam in de EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen en beperkt de emissie van meer dan 11.000 installaties (energiecentrales en zware industrie) en luchtvaartmaatschappijen (Europese vluchten) die samen verantwoordelijk zijn voor circa 40% van de totale emissie van broeikasgassen in Europa.

In bijgaande notitie van Betonhuis treft u een toelichting aan op de werking en gevolgen van de CO2-emissiehandel (ETS). 


 
Button