Vijftig jaar bij dezelfde baas: verknocht aan Noppert Beton

Zaterdag 13 mei werd in het Friesch Dagblad bijgaand interview gepubliceerd van Sjoerd en Andries van der Wal, twee medewerkers die 50 jaar bij Noppert Beton werkzaam zijn!

Wannear't je it nei it sin hawwe, gjit de tiid hurd!