Airclean

Dé stikstof reducerende bestrating!

Vraag een offerte aan


Probleem: De naleving van de grenswaarden voor schone lucht in steden en gemeenten is wettelijk verplicht. Het Nederlandse beleid voor de luchtkwaliteit is gebaseerd op internationale afspraken en normen.Nederland heeft zich daardoor verplicht om aan een bepaalde standaard te voldoen.

Oplossing: Verminder de schadelijke stikstofconcentraties zo snel en efficiënt mogelijk. AirClean® biedt de oplossing.

Oorzaak: Auto-uitlaatgassen, ozon en fijnstof vervuilen onze lucht en tastende gezondheid van inwoners en bezoekers van steden aan.

Functie: Fotokatalyse door titaandioxide in de bestrating van AirClean® in combinatie met zonlicht vermindert de stikstofdioxidebelasting.

Effect: Veilig en betrouwbaar - AirClean® is van nature permanent actief.De effectiviteit ervan wordt niet alleen in het laboratorium getest, maar ook in de praktijk bewezen. AirClean® houdt zich aan wat het belooft.

Conclusie: De resultaten van de verschillende testseries zijn indrukwekkend.Dit wordt ook bevestigd door het begeleidende Fraunhofer-instituut en de Technische Universiteit Eindhoven.

Toepassing: Of het nu gaat om een klein gebied met een groot effect of om grote projecten met een toekomstgerichte milieugedachte.Het toepassingsgebied van AirClean® is net zo veelzijdig als het productassortiment. Door het brede scala aan kleuren, afmetingen en modellen waarin de AirClean® bestrating geleverd kan worden is het een uitstekend alternatief om de stikstof-uitstoot terug te dringen.


Downloads